Элсэлт авч буй хөтөлбөрүүд

Программ Хангамж

Программ хангамжийн 1 жилийн анги - 4,000,000 төгрөг
Программ хангамж 6 сарын анги - 2,000,000 төгрөг

График дизайн

График дизайн 1 жилийн анги - 4,000,000 төгрөг
График дизайн 5 сарын анги - 2,000,000 төгрөг

Интерьер дизайн

Интерьер дизайн 1 жилийн анги - 4,000,000 төгрөг
Интерьер дизайн 5 сарын анги - 2,000,000 төгрөг

Программ хангамж

12-16 насны хүүхдийн анги

Программ хангамж хүүхдийн анги - 850,000 төгрөг

Зээлийн боломжууд